De sms'jes
Een SMS bestaat uit 160 karakters. Uit alle boeken van de Bijbel is een selectie gemaakt met een maximale lengte van 160 karakters.

Enkele voorbeelden:

De zoon de Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Markus 10:29

Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.  Spreuken 22:1

Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 1Johannes 4:11

Bijbeltekst.com © 2005 | Privacy Policy | Terms Of Use